Identiteit Diversiteit Relevantie

Stel je eens voor dat je in alle verschillen je weg kan vinden en jezelf kan blijven.

Wat onderscheidt mij en hoe maakt me dat relevant?

Je werkt en leeft in een samenleving die zich kenmerkt door een toenemende fluïditeit en diversiteit. De wijze waarop mensen van elkaar verschillen is talrijk. Tegelijkertijd identificeer je jezelf vaak met een of meerdere groepen.

Je behoort tot een minderheid of een meerderheid en je effent het pad of volgt het voorbeeld van anderen. Je wordt geconfronteerd met onbegrip, oordelen of wantrouwen van anderen of je hebt deze, niet altijd bewust, zelf. Je gelooft in gelijkwaardigheid en weet dat verschillen de rijkdom van een samenwerkingsresultaat kunnen vergroten. Het valt niet altijd mee om je weg te vinden in een weerbarstige realiteit van gevoelens, normen en tradities, van jezelf of van anderen. Het lijkt  soms haaks te staan op de wereld waarin jij wilt werken en leven.

Jij wilt onderzoeken hoe jij omgaat met verschillen: in jou, de ander en groepen en samenwerkingen. Wat zijn jouw onderscheidende elementen? Maak je deze verschillen zichtbaar of sluit je je voordat je het zelf door hebt al aan bij de ander? Hoe reageer je op verschillen van anderen en hoe reageert de ander op jou?

In ons driedaagse programma Identiteit Diversiteit en Relevantie krijg je meer zicht in de persoon-, rol-, systeeminvloeden op diversiteit. Je wordt je meer bewust van de groepsdynamica en en kan het gedrag van jezelf, anderen en de groep beter begrijpen, waardoor je beter in staat bent je gedrag aan te passen of keuzes te maken.

Resultaat: Je snapt hoe jouw achtergrond, temperament, normen, waarden en oordelen van invloed is op de dynamiek die ontstaat tussen jou en de ander èn tussen anderen. Je waardeert jezelf en anderen meer en verruimt je wereldbeeld. Met meer zelfkennis ga je het gesprek met anderen aan en je ontdekt dat je ondanks alle verschillen, (onbewuste) oordelen en meningen toch in verbinding kan blijven met de ander en jezelf.

Programma

Dag 1: 9:00 – 20:30 uur
– Hoe onderscheid ik me?
– Hoe maak ik me zichtbaar en hoorbaar?
– Hoe pas ik me aan?
– Wat voor gevoelens roept dit op?
Dag 2: 8:00- 21:00 uur
– Wat vind ik?
– Waar sta ik voor op?
– Hoe verhoud ik mij tot anderen?
– Wat voor gevoelens roept dit op?
Dag 3: 8:00- 17:00 uur
– Hoe geef ik mijn interactie nu vorm?
– Wat staat mij nu te doen?
– Wat heb ik hiervoor nodig?

De grondslag voor het programma ligt in het systeem-psychodynamische werk en de psychodrama. De kern van het programma draait om het opdoen van ervaringen, de reflectie op die ervaringen, het betekenis geven aan wat je doet en de actie die hieruit voortkomt. Je werkt in vier wisselend samengestelde groepen met veel mogelijkheid tot leren in interactie en dynamiek met anderen. Meer over onze werkwijze lees je hier.

Praktische informatie

Incompany aanbod voor teams en organisaties
Kosten op aanvraag.
Locatie in overleg

Voor deelnemers werkzaam in de culturele sector check ook deze subsidiemogelijkheden.

Direct aanmelden


  Ik geef me op:

  Houd mij op de hoogte van nieuw aanbod NieuweKaders

  Ervaringen van deelnemers

  Het heeft er volledig voor gezorgd dat ik inzicht heb gekregen in het vraagstuk waar ik al langer mee worstel, zonder dat ik dit in de gaten had.

  Eigenaar bemiddelingsbureau voor de zorg

  Ik heb stappen genomen in mijn eigen stevigheid en voel meer breedte in wat ik kan en zou willen.

  Trainingsacteur en theaterdocent

  Mij is duidelijk geworden wat mijn demonen zijn en wanneer ze komen. Dit heeft alles te maken met mij als ondernemer. Ik kan door!

  Multidisciplinair creative

  Ik heb ervaren waar mijn kracht ligt en heb deze leren en durven te omarmen.

  Grafisch vormgever

  Als je als ondernemer bereidt bent iets te veranderen, dan is mijn advies: stap in de achtbaan en ervaar de rit.

  Eigenaar cultureel projectbureau

  Het was een intensieve en bevrijdende ervaring, die mij veel gegeven heeft. Ik voel mij weer mezelf en kan helder vooruit kijken. Ik heb nieuwe doelen gevonden.

  Grafisch vormgever, evenementorganisator

  Dit is een programma die wèl voor langere termijn effect op je heeft door de impact die het heeft. Het programma liet mij binnen een uur op eigen benen staan. Het leert jezelf iets te leren.

  Theaterdocent, projectleider, cultuurcoach

  Door de opzet van het programma heb ik meer inzicht gekregen in wat mij te doen staat op succesvol te blijven ondernemen.

  Partner van een bureau voor organisatie – en teamontwikkeling

  Het heeft me absoluut inzicht gegeven in wat ik te doen heb.

  Coach, trainer

  Ons aanbod

  Identiteit Werk Relevantie

  Wie ben ik, wat doe ik, wat beteken ik.
  Driedaags residentieel programma
  Meer informatie

  Identiteit Diversiteit Relevantie

  Wat onderscheidt mij en hoe maakt me dat relevant?
  Driedaags residentieel programma
  Meer informatie

  Identiteit Leiderschap Verantwoordelijkheid

  Wie ben ik, wat doe ik, wat beteken ik voor leiders.
  Driedaags residentieel programma
  Meer informatie

  NieuweKaders in teams en organisaties

  Wie zijn wij, wat doen wij, wat betekenen wij?
  Organisatieobservatie, meerdaags programma, consulting on-the-job
  Meer informatie

  Verdiepingsprogramma

  Verdiepingsprogramma voor oud-deelnemers:
  1. Leergroep en/of
  2. coaching
  Meer informatie

  Evenementen

  Wie ben ik, wie ben jij, wie zijn wij?
  Middagprogramma voor oud-deelnemers en geïnteresseerden
  Meer informatie

  Geïnteresseerd in dit programma?

  Neem contact op voor een gratis coachsessie (30 min).

  Aanmelden