Skip to main content

Wat speelt er hier? En nu?

NieuweKaders voor het leiderschap dat nu nodig is.

 • Voor organisaties die impactvol en relevant willen zijn.
 • Contextuele, praktijkgerichte programma’s voor duurzame ontwikkeling.
 • Ervaringsgericht, expressief en creatief
 • Werken met verborgen dynamieken om te komen tot transformatie.

Onderzoeken of dit iets voor jouw organisatie is?

Vraag een gratis verkennende sessie aan

Leiderschap in organisatiedynamiek

NieuweKaders is dè partner voor bedrijven en instellingen om te werken aan diepgaande groei en ontwikkeling van teams en organisaties. De snelle veranderingen en ontwikkelingen in onze samenleving is een uitdaging voor leiders om zowel ruimte en verantwoordelijkheid te geven aan professionals als heldere kaders te stellen en daadkrachtige besluiten te nemen.

NieuweKaders begeleidt groeihongerige organisaties met oog voor de context met praktijkgerichte, concrete en impactvolle programma’s. NieuweKaders werkt ervaringsgericht onder andere met ‘hier-en-nu’ opdrachten en reflectiemomenten. NieuweKaders werkt met wat er boven en onder de oppervlakte speelt. Resultaat: succes, creatie, plezier en ruimte.

U kiest voor NieuweKaders, omdat wij:

 • werken in het hier-en-nu, waardoor concreet wordt hoe leiderschap en samenwerking in de organisatie vorm krijgt en wat daarin verbeterd kan worden;
 • ons richten op de mensen en in het bijzonder op de rollen en taken die mensen vervullen op het werk;
 • ons richten op lange termijn resultaten en op duurzame groei en ontwikkeling van mens en organisatie door inzicht te geven waardoor iedereen het instrument in handen krijgt om verantwoordelijkheid te nemen voor groei en ontwikkeling van zichzelf, het team en de organisatie;
 • de werkelijke vraagtukken die er zijn gebruiken om de processen zichtbaar te maken en tot nieuwe handelingsperspectieven te komen;
 • de relatie met de organisatie serieus nemen, hoe groot of klein de opdracht ook is, door verantwoordelijkheid te nemen voor onze rol in die relatie;
 • een veilig kader bieden zodat iedereen zichzelf kan zijn in haar/zijn rol in de organisatie en een basis voelt van waaruit nieuwe stappen gezet kunnen worden.

NieuweKaders zijn meesters in het werken met verborgen dynamieken om te komen tot transformatie.

 • Een pool van senior professionals
 • Systeem-psychodynamisch gedachtengoed en expressieve werkvormen
 • Ontdekkers van nieuwe ruimte

De drie belangrijkste theoretische concepten die wij in ons werk in organisaties gebruiken:

 • Organizational Role Analysis
 • Organisation in the mind
 • Group Relations

Meer informatie

  Houd mij op de hoogte van nieuw aanbod NieuweKaders