Skip to main content

Privacyverklaring

Inleiding

In het kader van de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) informeren wij u over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij bewaren, wat wij doen met deze gegevens en hoe wij de gegevens bewaren en wie er toegang heeft tot deze gegevens. In dit privacy document maken wij onderscheid tussen de administratieve gegevens en de inhoudelijke gegevens.

Begripsbepaling

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht per 25 mei 2018
Administratieve gegevens: Naam, Adres, Woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, factuuradres, data en tijdstippen van trainingen en facturen
Wij: NieuweKaders, V.O.F. van Marcel de Groen en Hilde van Poeijer

Welke gegevens hebben wij van u en hoe komen we daaraan?

– U geeft aan op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten. Daarbij bewaren wij uw naam en emailadres in mailchimp.
– U geeft zich op voor één van onze activiteiten en u geeft aan ons uw adres, postcode en woonplaats voor gebruik van een bevestiging factuur en eventuele andere voor de training relevante correspondentie.

Wat bewaren wij aan gegevens

Wij bewaren administratieve gegevens, te weten:
– Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en factuuradres;
– Data van de training;
– Soort gevolgde training;
– Verstuurde bevestigingen, certificaten en facturen, voorzien van NAW-gegevens en uniek factuurnummer.

Hoe bewaren wij uw gegevens

De administratieve gegevens worden digitaal bewaard op een cloud-server. Wij maken gebruik van Dropbox voor het bewaren van de gegevens en de facturen. I-Cloud gebruiken wij voor het bewaren van de NAW-gegevens.
Het verzenden van de gegevens naar de Cloud-servers toe, het bewaren op de Cloudserversen het terughalen van de gegevens van de Cloudservers naar onze computers vindt encrypted plaats bij beide cloudservers volgens de veiligheidsstandaarden die daarvoor gelden.
De computers waarmee wordt gewerkt zijn beveiligd met een sterk wachtwoord. De wachtwoorden worden bewaard in het programma 1password of xs4all Keys. Dit programma is toegankelijk met een wachtwoord dat uitsluitend bij ons bekend is en nergens staat genoteerd.
– De NAW gegevens worden opgeslagen in Google Drive te contacten;
– Data en het soort gevolgde training worden opgeslagen in Wordbestanden in Dropbox;
– Facturen worden in een aparte map in Dropbox opgeslagen.

Wat doen wij met deze gegevens

De Administratieve gegevens gebruiken wij om:
– Bevestigingen en facturen te verzenden;
– U op de hoogte te houden van onze activiteiten via een nieuwsbrief. Als u toestemming geeft voeren wij uw e-mailgegevens in ons nieuwsbrief programma in. U kunt ten alle tijden uw interesse veranderen of uw gegevens uit dit bestand verwijderen. Dat kan via het digitale nieuwsbrief programma dat wij daarvoor gebruiken of door een mail te sturen aan ons.

Ten slotte nodigen we u graag uit om na afloop van onze werkzaamheden een connectie aan te gaan via LinkedIn en Facebook. Alleen na uw uitdrukkelijke toestemming (via formulier) nodigen wij u uit om lid te worden van ons netwerk op LinkedIn en Facebook. U kunt op ieder moment de connectie verbreken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Er is een wettelijke plicht vanuit de belastingdienst om de facturen gedurende 7 jaar te bewaren. Wij bewaren de NAW-gegevens even zolang om u op de hoogte te kunnen blijven houden van onze activiteiten.

Wie heeft er toegang tot de gegevens

Binnen Nieuwe Kaders zijn de eigenaren en de bureauondersteuner de enigen die toegang hebben tot de papieren en digitale gegevens. De digitale bestanden staan beveiligd met een sterk wachtwoord op onze computers en zijn via Dropbox ook via onze beveiligde iPhone en iPad bereikbaar. Wij hebben voor alle gegevens een dubbele beveiliging. Dropbox of I-Cloud is alleen op een andere computer te openen als wij een verificatie code, die wij binnen krijgen op telefoon of mijn pc, invoeren. In geval van verlies en/of diefstal zijn de computers, telefoons en tablets op afstand te formatteren.

Website

Nieuwe Kaders maakt gebruik van Google Analytics om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang de website www.identiteitwerkrelevantie.nl gemiddeld bezocht worden. Het delen van informatie is uitgezet. Om Google Analytics te gebruiken hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Deze overeenkomst is conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Tot slot

Wij zijn ons bewust van het belang van uw privacy. Mocht u tips of aanwijzingen hebben ter verbetering of mocht u niet wensen dat wij enige gegevens van u opslaan, laat het ons gerust weten, wij verwijderen direct alle gegevens; zowel de administratieve als inhoudelijke gegevens, voor zover dat wettelijk is toegestaan.