Social Experience Matrix

Wat als teamleden, vanuit inzicht en begrip, rol nemen en verantwoordelijkheid voelen?

Wat ervaren wij, wat horen we, wat betekent dit

Herken je het dat als er veel verandert medewerkers elkaar willen opzoeken voor contact, steun of oplossingen en dat dit niet altijd effectief is of antwoord geeft op de vragen die er zijn? Zie je dat individuele gevoelens, gedachten en gedrag kunnen leiden tot negatieve invloed op het werk, teams of de werkmoraal?

In onze Social Experience Matrix gebruiken we de ervaringen, zonder er een oordeel, oplossing of mening over te hebben, om meer inzicht te krijgen in de onderliggende processen, bewust en onbewust. Inzicht en begrip helpen om verantwoordelijkheid te nemen en de individuele en gezamenlijke kracht te voelen. In deze doordachte werkvorm worden individuele ervaringen bronnen van kennis; voor de organisatie, teams en alle medewerkers.

Resultaat: medewerkers en teams kunnen vanuit een verantwoordelijke positie de uitdagingen en vragen aan als er spanningen ontstaan. Minder ziekteverzuim, uitval en meer rust en verbondenheid.

Bijeenkomst(en) van 2,5 uur

  • inclusief intake en verslag
  • 12 tot 24 deelnemers
  • online gehost
  • ervaren begeleiding
  • 67 tot 87 euro per deelnemer

Meer informatie

Houd mij op de hoogte van nieuw aanbod NieuweKaders

Ons aanbod

Identiteit Werk Relevantie

Wie ben ik, wat doe ik, wat beteken ik.
Meer informatie

Identiteit Transitie Veerkracht

Wie ben ik, wat doe ik, wat beteken ik in tijden van crisis.
Meer informatie

Identiteit Leiderschap Verantwoordelijkheid

Wie ben ik, wat doe ik, wat beteken ik als leider.
Meer informatie