Skip to main content

Verdiepingsprogramma

Wil jij jouw leerproces een vervolg en verdieping geven?

 • Coaching en/of leergroep
 • Onderzoeken, ervaren, reflecteren, experimenteren
 • Verdiepende inzichten over gedrag, rollen en dynamiek
Meld je hier aan

Wie ben ik, wat doe ik, wat beteken ik

Je wilt je leerproces een vervolg en verdieping geven, je bent niet bang om in de spiegel te kijken en de confrontatie aan te gaan met jezelf en met anderen. Je gelooft dat (zelf)onderzoek en het opdoen van ervaringen werkt om beter te weten wie je bent, wat je doet en wat je betekent. Je wilt de kans gebruiken om in een veilige omgeving en onder begeleiding van ervaren consultants te oefenen en te experimenteren.

Onze verdiepingsprogramma’s bieden je de gelegenheid om de opgedane inzichten en ervaringen in een van onze programma’s te verdiepen en verder te leren over je gedrag, rollen en de dynamieken waarin je met anderen terecht komt. Zowel in het hier en nu van een studiegroep als in het werken met casuïstiek uit de praktijk.

Leergroep
Na een intakegesprek neem je deel aan een doorlopende leergroep. Je verbindt je steeds voor een periode van 3 maanden, waarin 6 bijeenkomsten plaatsvinden. Deze leergroep bestaat uit verschillende onderdelen zoals:

 1. studiegroep (hier en nu)
 2. intervisiegroep via Organisational Role Analysis
 3. werkgroep: psychodrama, art based learning, etc

In de kleine studiegroep werk je met de dynamiek in jezelf en tussen jou en de andere leden van de studiegroep, in het hier en nu. Tijdens de intervisie krijgen deelnemers de gelegenheid casuïstiek in te brengen om via een Organisational Role Analysis zicht te krijgen op wat er op bewust en onbewust niveau aan de hand zou kunnen zijn. In de werkgroep werk je op expressieve wijze aan je leervraag en de verbinding hiervan met de praktijk. Na drie avonden vindt er een tussentijds reflectiegesprek plaats en na afloop een evaluatie. Alle gesprekken kunnen zowel live als online plaatsvinden. De leergroep continueert vanaf 6 deelnemers.

Coaching
In 6 of 10 coachingsessies werk je aan verdieping en toepassing van de inzichten die je in het meerdaagse programma hebt opgedaan en/of actuele vraagstukken in je werkpraktijk. We maken gebruik van het theoretisch kader waarmee we binnen ons programma hebben gewerkt.

Leergroep
Kosten: € 497,50, excl btw (21%)
Duur: Zes avonden  (inclusief koffie en thee)
Data leergroep: vrijdagmiddag of dinsdagavond
Locatie: Arnhem

Coaching
Kosten: Zie coaching 
Duur: Zes/ tien sessies van 1 uur
Data en coach: In afstemming met NieuweKaders

Voorwaarden voor deelname:
Je hebt één van onze meerdaagse programma’s gevolgd;
Je verbindt je aan zes bijeenkomsten
Je bent je bewust van het feit dat jouw aanwezigheid noodzakelijk is voor het leren van de ander en van jezelf.

Direct aanmelden


  Ik geef me op:

  Houd mij op de hoogte van nieuw aanbod NieuweKaders

  Ervaringen van deelnemers

  Het is een intensieve training is, die je op een positieve - maar niet altijd gemakkelijke - manier terugwerpt op jezelf. Je wordt geconfronteerd met je eigen gedrag en de rollen die je aanneemt. Je krijgt de ruimte om op zoek te gaan naar wat je echt uit je werkende leven wilt halen en je kunt oefenen met hoe je daarin je 'nieuwe' rol kunt pakken. De training heeft me meer zicht gegeven op mijn achterliggende vraag dan op mijn oorspronkelijke vraag, heel waardevol. Het heeft ook meer losgemaakt dan ik had verwacht. En op een dieper niveau dan ik had verwacht.

  Eigenaar communicatiebureau

  Het heeft een positief effect gehad. Ik ben dichter bij mijn gevoel gekomen en het heeft werktechnisch van alles in beweging gebracht. Iedereen die op zoek is naar meer zingeving en plezier op het werk kan deze training volgen. Ook als je dichterbij je eigen gevoel wilt komen en meer zicht wilt krijgen waarom je de dingen doet zoals je ze doet komt in de training aan bod.

  GZ Psycholoog

  Nog nooit heb ik in een driedaagse training zo veel betekenisvolle leerervaringen opgedaan. Door als trainers nadrukkelijk op afstand te blijven hebben jullie mij extra gemotiveerd in het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief voor mijn eigen leerproces. Door de variatie in de gespreksvormen en oefeningen kon ik op verschillende manieren vormgeven aan mijn eigen leertraject en ontwikkeling. Ook ben ik blij met de medecursisten die bereid waren als oefenmateriaal voor mij te dienen en met de feedback en suggesties die ik van hen en de trainers heb gekregen.

  Beleidsadviseur HRM provincie Flevoland

  De training IWR en de opzet daarvan heeft mij goed geholpen om mijn vraagstukken helder te krijgen en scherper te formuleren. Tijdens de drie dagen is er steeds weer ruimte geboden om te reflecteren waar je staat, of je vragen nog actueel zijn en om deze vragen wederom scherper te krijgen.

  P&O-adviseur HRM, Artez, Hogeschool voor de Kunsten

  De training heeft niet alleen een antwoord gegeven op mijn leervragen, maar zorgde ook voor nieuwe vragen waarmee ik concreet en geïnspireerd aan de slag ga. Door de inzet van diverse werkvormen lukt het mij om meer bij het onbewuste gedrag te komen. Ik heb dit als zeer waardevol ervaren. De training (en de ervaren trainers) maken de verwachtingen zeker waar. De training biedt voldoende ruimte om met je individuele leervragen aan de slag te gaan, binnen de context van de groep.

  Teamchef politiedienstcentrum

  Wanneer je behoefte hebt om in een veilige context en met mooie oefeningen jezelf beter te leren kennen, essentiële vraagstukken wilt beantwoorden over wie je bent en hoe je je verhoudt tot anderen, op basis waarvan je keuzes maakt, hoe je in jouw werk staat of wilt staan dan beveel ik deze training zeer aan.

  Ik heb de training als heel zinvol en waardevol ervaren. Ik heb in de drie dagen uitgeprobeerd, gespiegeld en ik heb veel reflectie ervaren. Voor mij was het zeer waardevol om de reflectie zelf te ervaren en niet ‘voorgeschoteld’ te krijgen. Ik heb meerdere momenten gehad dat er bij mij ‘kwartjes vielen’, soms direct, maar ook momenten later, de ochtend erna of een paar dagen later.

  Teamchef Politie Eenheid Oost

  Je leert jezelf beter kennen en kunt daardoor ook betere gebalanceerde keuzes maken. Het heeft me nadrukkelijk tot nadenken gezet wat echt belangrijk is in het leven; op een prettige manier confronterend. Ik weet waaraan ik moet werken maar ook wat ik moet accepteren dat ik niet op korte termijn kan veranderen.

  Operational Risk Manager, ABN AMRO bank

  Ik heb een enorme waardering voor hoe jullie de cursus hebben opgebouwd en aangepakt en ook hoe jullie je rol hebben aangenomen en volgehouden.

  Zangeres

  Ik had het programma gekozen om helderheid omtrent mijn eigen werkidentiteit en bijbehorende gedragsrollen te krijgen. De algehele opzet van de training en met name de basissetting en verschillende werkvormen hebben niet alleen dat voor mij helder gemaakt, de bewustwording is ook verankerd en heeft geleid tot algehele acceptatie wie ik ben en hoe ik het doe. De wonderlijke doorwerking ervan blijkt me niet alleen te versterken in werksituaties.

  Financiële medewerker/systeemdenker, Sovon