Skip to main content

Werken in groepen

In korte tijd veel ervaring en inzicht over  groepsdynamiek en onbewuste processen.

Workshops

Herken je dat wanneer mensen in een groep samenwerken…

 • zij ander gedrag laten zien, dan wanneer je ze alleen treft.
 • dat er van alles voelbaar kan zijn, maar het niet altijd makkelijk is om hier een vinger op te leggen en te weten wat er aan de hand is.
 • dat er ongeschreven regels en normen zijn die sterker zijn dan visie of missie statements.
 • dat niet helder is wat de rol en taak is van de groep en van de mensen in de groep.

Om meer inzicht te verwerven over hoe het werkt in groepen biedt NieuweKaders workshops voor team- en studiedagen, managementdagen, congressen om meer te leren over de dynamiek in groepen en organisaties. In korte tijd doe je ervaringen en inzichten op over de bewuste en onbewuste processen in groepen en die je naar je eigen rol en werkpraktijk vertaalt.

Programma

De workshops worden in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt aan de hand van de volgende thema’s:

 • contact en conflict
 • sociale en fysieke veiligheid
 • macht en grenzen
 • verschillen en inclusiviteit
 • leiderschap en samenwerking

De duur van deze workshop varieert van 1,5 tot 4 uur.
Kosten op aanvraag.

De grondslag voor het programma van de workshops ligt in het systeem-psychodynamische werk en de psychodrama. De kern draait om het opdoen van ervaringen, de reflectie op die ervaringen, het betekenis geven aan wat je doet en de actie die hieruit voortkomt. Meer over onze werkwijze lees je hier.

Ik wil graag contact


  Ervaringen van deelnemers

  Het heeft er volledig voor gezorgd dat ik inzicht heb gekregen in het vraagstuk waar ik al langer mee worstel, zonder dat ik dit in de gaten had.

  Eigenaar bemiddelingsbureau voor de zorg

  Ik heb stappen genomen in mijn eigen stevigheid en voel meer breedte in wat ik kan en zou willen.

  Trainingsacteur en theaterdocent

  Mij is duidelijk geworden wat mijn demonen zijn en wanneer ze komen. Dit heeft alles te maken met mij als ondernemer. Ik kan door!

  Multidisciplinair creative

  Ik heb ervaren waar mijn kracht ligt en heb deze leren en durven te omarmen.

  Grafisch vormgever

  Als je als ondernemer bereidt bent iets te veranderen, dan is mijn advies: stap in de achtbaan en ervaar de rit.

  Eigenaar cultureel projectbureau

  Het was een intensieve en bevrijdende ervaring, die mij veel gegeven heeft. Ik voel mij weer mezelf en kan helder vooruit kijken. Ik heb nieuwe doelen gevonden.

  Grafisch vormgever, evenementorganisator

  Dit is een programma die wèl voor langere termijn effect op je heeft door de impact die het heeft. Het programma liet mij binnen een uur op eigen benen staan. Het leert jezelf iets te leren.

  Theaterdocent, projectleider, cultuurcoach

  Door de opzet van het programma heb ik meer inzicht gekregen in wat mij te doen staat op succesvol te blijven ondernemen.

  Partner van een bureau voor organisatie – en teamontwikkeling

  Het heeft me absoluut inzicht gegeven in wat ik te doen heb.

  Coach, trainer

  Geïnteresseerd in dit programma?

  Neem contact op voor een gratis coachsessie (30 min).

  Aanmelden