Skip to main content

Werken met verschillen

Stel je eens voor dat je in alle verschillen, de ander kan erkennen en jezelf kan blijven.

Hoe gaan wij om met verschillen?

We werken en leven in een samenleving die zich kenmerkt door een toenemende fluïditeit en diversiteit. De wijze waarop mensen van elkaar verschillen is talrijk. Tegelijkertijd identificeer mensen zich vaak met een of meerdere groepen.

Organisaties en bedrijven zijn zoekende hoe zij verschillen kunnen erkennen en een plek kunnen bieden waar medewerkers zich kunnen herkennen, veilig kunnen voelen en optimaal kunnen werken. Veel leiders van organisaties geloven in gelijkwaardigheid en weten dat verschillen de rijkdom van een samenwerkingsresultaat vergroten. Maar de praktijk is weerbarstig. Het valt niet mee om een weg te vinden in een realiteit van gevoelens, normen, culturen en tradities. Het lijkt soms haaks te staan op de wereld waarin we willen werken en leven.

Om hierin verandering te realiseren is het nodig om te onderzoeken hoe jezelf persoonlijk omgaat met verschillen: in jou, de ander en groepen en samenwerkingen. Wat zijn jouw onderscheidende elementen? Maak je deze verschillen zichtbaar of sluit je je voordat je het zelf door hebt al aan bij de ander? Hoe reageer je op verschillen van anderen en hoe reageert de ander op jou? Hoe werken in- en uitsluitingsprocessen en welke rol neem je daar zelf in.

In ons programma Werken met verschillen krijgen deelnemers meer zicht in de persoon-, rol-, systeeminvloeden op diversiteit. Ze worden zich meer bewust van de groepsdynamica en en kunnen het gedrag van zichzelf, anderen en de groep beter begrijpen, waardoor ze beter in staat zijn het gedrag aan te passen of keuzes te maken.

Resultaat voor de deelnemer: Je snapt hoe jouw achtergrond, temperament, normen, waarden en oordelen van invloed is op de dynamiek die ontstaat tussen jou en de ander èn tussen anderen. Je waardeert jezelf en anderen meer en verruimt je wereldbeeld. Met meer zelfkennis ga je het gesprek met anderen aan en je ontdekt dat je ondanks alle verschillen, (onbewuste) oordelen en meningen toch in verbinding kan blijven met de ander en jezelf.

 

Programma

Dag 1: 9:00 – 20:30 uur
– Hoe onderscheid ik me?
– Hoe maak ik me zichtbaar en hoorbaar?
– Hoe pas ik me aan?
– Wat voor gevoelens roept dit op?
Dag 2: 8:00- 21:00 uur
– Wat vind ik?
– Waar sta ik voor op?
– Hoe verhoud ik mij tot anderen?
– Wat voor gevoelens roept dit op?
Dag 3: 8:00- 17:00 uur
– Hoe geef ik mijn interactie nu vorm?
– Wat staat mij nu te doen?
– Wat heb ik hiervoor nodig?

De grondslag voor het programma ligt in het systeem-psychodynamische werk en de psychodrama. De kern van het programma draait om het opdoen van ervaringen, de reflectie op die ervaringen, het betekenis geven aan wat je doet en de actie die hieruit voortkomt. Je werkt in vier wisselend samengestelde groepen met veel mogelijkheid tot leren in interactie en dynamiek met anderen. Meer over onze werkwijze lees je hier.

Praktische informatie

Dit programma is een incompany aanbod voor teams en organisaties. Er is een dagprogramma, driedaagse en een verdiepingsprogramma beschikbaar.

Kosten op aanvraag en locatie in overleg.

Ik wil graag contact


  Ervaringen van deelnemers

  Het heeft er volledig voor gezorgd dat ik inzicht heb gekregen in het vraagstuk waar ik al langer mee worstel, zonder dat ik dit in de gaten had.

  Eigenaar bemiddelingsbureau voor de zorg

  Ik heb stappen genomen in mijn eigen stevigheid en voel meer breedte in wat ik kan en zou willen.

  Trainingsacteur en theaterdocent

  Mij is duidelijk geworden wat mijn demonen zijn en wanneer ze komen. Dit heeft alles te maken met mij als ondernemer. Ik kan door!

  Multidisciplinair creative

  Ik heb ervaren waar mijn kracht ligt en heb deze leren en durven te omarmen.

  Grafisch vormgever

  Als je als ondernemer bereidt bent iets te veranderen, dan is mijn advies: stap in de achtbaan en ervaar de rit.

  Eigenaar cultureel projectbureau

  Het was een intensieve en bevrijdende ervaring, die mij veel gegeven heeft. Ik voel mij weer mezelf en kan helder vooruit kijken. Ik heb nieuwe doelen gevonden.

  Grafisch vormgever, evenementorganisator

  Dit is een programma die wèl voor langere termijn effect op je heeft door de impact die het heeft. Het programma liet mij binnen een uur op eigen benen staan. Het leert jezelf iets te leren.

  Theaterdocent, projectleider, cultuurcoach

  Door de opzet van het programma heb ik meer inzicht gekregen in wat mij te doen staat op succesvol te blijven ondernemen.

  Partner van een bureau voor organisatie – en teamontwikkeling

  Het heeft me absoluut inzicht gegeven in wat ik te doen heb.

  Coach, trainer

  Geïnteresseerd in dit programma?

  Neem contact op voor een gratis coachsessie (30 min).

  Aanmelden