Skip to main content

Werkwijze

Identiteit heeft meer te maken met worden dan met zijn.

Grondslag

De theoretische grondslag van de training ligt in het psychodynamisch-systemisch werk, group relations en de psychodrama. Gewoon gezegd wordt in systeempsychodynamisch werk de individuele ervaring gezien in de dynamiek tussen mensen, in groepen en tussen groepen. Daarbij wordt gekeken naar het eerste werksysteem (het gezin van herkomst) waarin je hebt gefunctioneerd en de oplossingen die daarin zijn gevonden om je zowel te binden als los te maken en om te gaan met ervaren spanningen. Sommige van die oplossingen zijn nog steeds behulpzaam, andere zijn belemmerend.

Psychodrama is een manier van werken, waarbij je gevoelens en gedachten uit je binnenwereld uit gaat spelen met de groep. Door de verbeelding kun je gaan zien en krijg je inzicht, door er zelf in te stappen ga je beleven en kun je in het spel gaan experimenteren.

Manifest

Wij toetsen onze programma’s aan de volgende eisen:

Ervaren, reflecteren en doen

De kern van het programma draait om het opdoen van ervaringen, de reflectie op die ervaringen, het betekenis geven aan wat je doet en de actie die hieruit voortkomt. Je exploreert de minder bewuste kanten van jezelf. In de loop van de dagen herken je steeds meer thema’s en patronen, je krijgt inzichten die je raken. En je kan kiezen: wil ik dit patroon voortzetten of ga ik het anders doen. Met dat besluit ga je verder, je handelt. En dat levert weer nieuwe ervaring op.

Interactie

Je begeeft je drie of vier dagen op een ervaringsgerichte wijze in een onbekende groep mensen. Je werkt in wisselende groepen wat betreft samenstelling en omvang. In de interactie met die groepen ontdek je welke rollen je als vanzelf aanneemt, welke mechanismes in werking treden en wat je vermijdt. In een grote groep beweeg je anders dan in een kleine groep in de ene taakgroep weer heel anders dan in de andere. We werken onderzoekend, zonder oordeel en met alle gevoelens die er zijn om inzicht te krijgen waar gedrag voor staat en wat je ervan kan leren.

Experimenteren

We maken veel gebruik van actieve ervaringsgerichte werkvormen die we in de loop der jaren hebben verzameld en ontwikkeld met bijvoorbeeld psychodrama en psychodynamisch werk. Je krijgt de gelegenheid om je eigen binnenwereld te exploreren en in interactie met anderen te ontdekken en te leren.

Waar wij voor staan

Wij toetsen onze programma’s aan de volgende eisen:
Duurzame ontwikkeling voor deelnemers: Dat betekent dat de opgedane inzichten door de deelnemers geïntegreerd kunnen worden in hun dagelijkse werkpraktijk en dat de gezette stappen langdurig bijdragen aan de vergroting van werkgeluk en betekenis.

Verantwoordelijkheid: wij nemen verantwoordelijkheid voor een doordacht programma, veel leerkansen voor deelnemers, een veilige leeromgeving en ervaren begeleiding, wij geven verantwoordelijkheid aan de deelnemers om met en van elkaar te leren en alles uit het programma te halen wat erin zit.

Veilig en spannend: Deelnemers worden in een veilige context in spanning gebracht en uitgedaagd, waardoor er een optimale situatie ontstaat om onomkeerbare leerervaringen op te doen.