NieuweKaders

It’s a joy to be hidden, and a disaster not to be found.

Wie zijn wij, wat doen wij, wat betekenen wij

Een trektocht door de bergen van Noorwegen met enkel een rugzak en een tent. Dan zit werkelijk je hele leven in de rugzak. Daar moet je het mee doen. Dat je je zelf dan tegenkomt gedurende de wandeltocht, lijkt vanzelfsprekend. Het brengt daarentegen ook wat moois: inzicht in jezelf, het leven en de betekenis daarvan. Dagenlange afzondering met je partner in de kou.Die passie hebben er maareen paar.

We werkten in hetzelfde pand. Bij de espressomachine raakten we aan de praat. Daar bleek een gezamenlijke hartstocht: bergwandelen in de totale verlatenheid van Scandinavië. Met de kaart op schoot hebben we trektochten herbeleefd.

Marcel: “Tijdens een van die wandelingen kwam ik tot het besef dat identiteit, werk en relevantie aan elkaar verbonden zijn. Wie ben ik in relatie tot de wereld en de ander? Wat draag ik bij aan de relatie, aan de wereld, vanuit mezelf? Je kunt mensen individueel begeleiden om stappen te zetten, maar vaak is groepswerk daar een waardevolle aanvulling op. Op dat punt hebben Hilde en ik de handen inéén geslagen om samen, in eerste instantie met nog twee anderen, het programma Identiteit Werk Relevantie te ontwikkelen.

De bergtochten door de Scandinavische bergen zijn een mooie metafoor voor onze kijk op het leven. In tegenstelling tot het idee van de onbegrensde maakbaarheid geloven wij dat groei en ontwikkeling juist te vinden zijn in het nemen van de realiteit die zich aandient. Die berg die je tegenkomt blijft hoog en zwaar, maar wat van jezelf zet je in om boven te komen? De berghut heeft niet meer voorzieningen dan strikt noodzakelijk, en hoe geweldig fijn kan je het daar hebben.

Hilde: “Een van de meest indrukwekkende en leerzame tochten waar ik op terug kijk was in Sarek Nationaal Park in Zweden. Acht dagen trok ik met mijn vriend door deze wildernis, waar gemarkeerde wandelpaden, bruggen, hutten of schuilfaciliteiten ontbreken. We waren aangewezen op onszelf, elkaar en de natuur. Het is vergelijkbaar met onze meerdaagse programma’s waar we het ongemak en de spanning niet wegnemen, maar we laten mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en nodigen ze uit om van daaruit stappen te zetten. Dit doen we omdat we geloven dat mensen pas echt veranderen als ze de kracht mobiliseren om dit zelf te doen. Dat is geen solitair proces, maar vindt plaats in de relatie met anderen. Vergelijkbaar met wat de bergen met ons doen, brengen onze programma’s deelnemers tot hun eigen ik in relatie tot anderen en de omgeving, met al het goede en lastige wat daarbij hoort.”

Na het eerste programma hadden we het plan om ons aanbod gestaag uit te breiden en uiteindelijk ook onder te brengen in een gezamenlijk bedrijf. De tijd heeft ons ondertussen ingehaald: het is nog sneller gegaan dan we toen dachten.

Marcel: ”Ik zag de stappen waarlangs mijn werk zich heeft ontwikkeld ineens helder voor me. Ik zag dat ik altijd connectie met anderen essentieel vond. Dat ik de behoefte had de ander te zien en aan het laten zien van mezelf, hoe moeilijk ik dat laatste ook vond. En ik realiseerde me hoe er in die connectie betekenis ontstond. Ik zag het terug in mijn werk als regisseur, adviseur, projectleider, directeur, coach en consultant en in mijn leven als man, vader en vriend en in alle andere rollen die ik in mijn werk en leven vervulde.

Hilde: “Na tien jaar ondernemerschap heb ik de balans opgemaakt en keuzes gemaakt. Dit betekende afscheid nemen en opnieuw verbinden. Ondanks dat ik als coach, trainer en consultant in organisaties met veel plezier en verbinding mijn werk deed, miste ik iets wezenlijks. Door de samenwerking met Marcel kwam ik in aanraking met het systeem psychodynamisch werk. In een group relation conference in Litouwen werd ik diep geraakt door het werken in het hier en nu en het zicht krijgen op de onbewuste processen in en tussen mensen, groepen en organisaties. Ik heb mijn plek en relevantie gevonden in het werk wat we doen en hoe we dit doen, binnen onze programma’s, organisatieopdrachten en samen.

Wij vonden elkaar niet alleen in de liefde voor de bergen, maar ook in de liefde voor dit werk. Met een aanvullende kennis en kunde en een zelfde drive hebben we NieuweKaders opgericht. Ook in onze samenwerking onderzoeken we de dynamieken. Wie ben jij, wie ben ik, wat doe jij, wat doe ik, wat doen we, wat betekent het. We verbinden met elkaar. En we onderzoeken wat de betekenis is van ons proces voor het werk en de organisatie die we neerzetten.

Inmiddels zijn we meerdere programma’s verder en is er naast het met lovende kritieken ontvangen driedaagse programma Identiteit Werk Relevantie ook een vierdaags programma gericht op leiderschap. Ook werken we in organisaties aan opdrachten omtrent cultuur, samenwerking en leiderschap. We hebben een geweldig team mensen om ons heen met wie we werken. Samen met hen werken we verder aan onze groei en ambities.

En een van onze dromen voor de toekomst is een programma in de scandinavische bergen. En dat gaat er zeker komen. Ga je mee?