Skip to main content

NieuweKaders

It’s a joy to be hidden, and a disaster not to be found.

Wie zijn wij, wat doen wij, wat betekenen wij

NieuweKaders draagt bij aan inzicht en diepgang op vragen die betrekking hebben op werk en leven in een tijd waarin kaders constant veranderen als gevolg van technologische en sociale ontwikkelingen. In een tijd waarin er zowel groot wantrouwen is tegen – als diep verlangen naar iemand die de waarheid meent te hebben en daarmee een oplossing kan aanrijken.

NieuweKaders heeft geen waarheid, komt niet met oplossingen en denkt niet in competenties of modellen, maar verbindt persoonlijke ervaringen aan rollen, systemen en context met grote kennis en kunde uit verschillende theoretische bronnen. De consultants van NieuweKaders zullen niet na een korte interventie weggaan. We blijven betrokken zolang als nodig en noodzakelijk.

De positie van NieuweKaders is als een gids in het donker (Peter Brook) of anders gezegd: een gids die het ook niet weet (David van Reybroeck).

NieuweKaders maakt voor haar werk en onderzoek met individuen en organisaties gebruik van kennis en kunde uit verschillende bronnen. De belangrijkste zijn tot nu toe: het systeem-psychodynamische gedachtengoed, psychodrama en de begeleiding van rouw- en transitieprocessen. Alle onze bronnen combineren ervaringsgericht werken met reflectie. Daarmee bieden wij iedereen de kans om te groeien in werk en leven: via één- of meerdaagse programma’s, coaching en in-company werk. Maar is het mogelijk om bij ons rollen te nemen als assistent consultant, consultant of coach.

Al het werk wat we doen, programma’s, coaching en InCompany werk, heeft impact op de deelnemers en/of op de teams en organisaties waarmee gewerkt wordt. Met impact bedoelen we dat zowel individuen als organisaties in staat zijn om vanuit een realistisch oogpunt te zien wat er is, zowel het goede als het minder goede, de verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen om de realiteit te aanvaarden en stappen te zetten om de taken en doelen beter te realiseren dan voorheen.

Het NieuweKaders team, eigenaren, partners en consultants, blijven groeien in werk en leven. Zij werken vanuit hoogstaande kennis en een ervaring en zijn tegelijkertijd reflectief en lerend; zowel in het werk als daarbuiten; met elkaar en in contact met klanten. Ook in deze samenwerking onderzoeken we de dynamieken. Wie ben jij, wie ben ik, wat doe jij, wat doe ik, wat doen we, wat betekent het. We verbinden met elkaar. En we onderzoeken wat de betekenis is van ons proces voor het werk en de organisatie die we neerzetten.